• Jūras pārvadājumi

  • Noliktavas pakalpojumi

  • Visa veida loģistikas risinājumi

  • Negabarīta kravas

Incoterms

EXW No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
FCA Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
CPT Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
CIP Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
DAT Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
DAP Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
DDP Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)
Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem
FAS Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
FOB Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
CFR Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
CIF Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

EXW (Ex Works)

Pārdevēja vienīgais pienākums ir atdot preci pircējam vai tā pārstāvim, šajā laikā prece var atrasties pārdevēja ražotnē vai telpās. Pārdevējs nav atbildīgs par preces uzkraušanu uz transporta līdzekļa. Pircējs uzņemas visu transportēšanas risku. Ex Works noteikumi paredz vismazāko pārdevēja atbildību.

FCA (Free Carrier)

Pārdevējam jānogādā krava līdz transportētājam, vai tā pārstāvim norādītajā vietā. Par kravas sabojāšanu, pazušanu atbild pārdevējs līdz pārvadātāja vai tā pārstāvja noliktavai. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu / saņemšanu, ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

CPT (Carriage Paid To)

Pārdevējs maksā ceļu līdz norādītajai vietai, transportētājam vai transportētāja pārstāvim. Par kravas sabojāšanu, pazušanu transportēšanas laikā ir atbildīgs pārdevējs līdz pirmā pārvadātāja vai aģenta noliktavai. Ja rodas papildus izdevumi kravas transportēšanas laikā, tad līdz pirmajai noliktavai tos sedz nosūtītājs, bet tālāk pircējs. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu/saņemšanu, ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

Noteikumi līdzīgi CPT, bet pārdevējam ir krava jāapdrošina. Apdrošināšanas prēmiju maksā pārdevējs. Pārdevēja pienākumi beidzas pēc kravas nogādes līdz transportētāja vai tā pārstāvja noliktavai.

DAT – (Delivered At Terminal)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai noliktavai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā galamērķa valsts noliktavā.

DAP – (Delivered At Place)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai; izkraušanu veic pircējs.

DDP (Delivered Duty Paid)

Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs, ieskaitot nodokļus muitai. Par nodokļiem iespējamas atrunas, piemēram, DDP izņemot Dabas resursu nodokli. Pārdevējs ir atbildīgs par kravas bojājumiem visā transportēšanas laikā līdz saņēmēja durvīm.

FAS (Free Alongside Ship)

Pārdevējam jānogādā prece līdz kuģu piestātnei. Pircējs uzņemas eksporta procedūru kārtošanu un kravas nogādi uz kuģa borta. Pārdevējs ir atbildīgs par preces bojājumiem līdz norunātajai kuģu piestātnei, tālāk atbildību uzņemas pircējs.

FOB (Free On Board)

Pārdevējam jānogādā prece līdz transporta bortam. Pārdevēja atbildība beidzas, kad krava tiek uzkrauta uz transporta līdzekļa borta. Par kravas uzkraušanu un visām eksporta procedūrām maksā pārdevējs.

CFR (Cost And Freight)

Pārdevējs maksā par transportu līdz norādītajai ostai. Atbildību par kravas bojājumiem uzņemas pārdevējs līdz transporta bortam, bet tālāk – pircējs. Apdrošināšana ir pircēja pienākums.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Frakts un apdrošināšana apmaksāta no pārdevēja puses līdz norādītajai vietai.