Page banner background

Noderīga informācija

LAFF ģenerālie noteikumi

LAFF ģenerālie noteikumi:

Šos Noteikumus, kas stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija “LAFF” ir saskaņojusi ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, un tie pieņemti Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas “LAFF” biedru kopsapulcē 2006. gada 1. novembrī. Šo Noteikumu pamatā ir Ziemeļvalstu Kravas Ekspeditoru Asociācijas Ģenerālie Noteikumi NSAB 2000.

Vairāk informācijas