Page banner background

Noderīga informācija

CMR konvencija

CMR konvencija ir par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, kas parakstīta 1956. gadā Ženēvā. Tā tiek piemērota katram līgumam par kravu pārvadājumiem ar autotransportu par atlīdzību, kad līgumā norādītās kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs, no kurām vismaz viena ir Līgumslēdzēja valsts neatkarīgi no Līgumslēdzējas Puses dzīves vietas un nacionalitātes.

Ar konvencijas tekstu varat iepazīties šeit